อนุทิน 67584 - พัฒน์พรชัย (พัฒน์) เมฆวิลัย

เกียรติ

      กุหลาบแดงในสังคมทุกวันนี้ทุกคนต่างขนขวยในการดำเนินชีวิตกันไป โดยลืมไปว่า
ทุกคนต้องอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข ความสุขจะเกิดขึ้นในสังคมนั้น
การให้เกียรติซึ่งกันและกันของคนในสังคมเป็นสิ่งจำเป็นประการหนึ่ง การทำ
อะไรโดยไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เท่ากับว่ามีการล่วงเกินสิทธิซึ่งกันและกันอัน
พึงมีในแต่ละบุคคล หรือถ้าจะเปรียบเสมือนการไม่ให้การเคารพซึ่งกันและกันก็
เป็นได้ ถึงแม้ว่าเกียรติจะเป็นสิ่งสมมุติก็ตาม แต่สังคม คนรอบข้างจะมีความสุข
ได้ก็ต้องอาศัยการให้..เกียรติ..กัน

เขียน 01 Aug 2010 @ 10:55 ()


ความเห็น (0)