อนุทิน #67579

  ติดต่อ

การที่เราสามารถจัดการบางสิ่งบางอย่างที่บ้านได้ นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้ในจ่ายการเดินทางแล้ว ที่ชัดเจนมากก็คือ จะช่วยให้การจราจรในท้องถนนในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ ลดความแออัดคับคั่งไปได้มาก

ทราบข้อมูลมาใหม่วันนี้ว่า  คนอเมริกันสามารถขอหนังสือเดินทาง (passport) ออนไลน์  นึกถึงเมืองไทย ควรมีบริการเช่นนี้บ้างแล้ว ปัจจุบันจำนวนคนไทยที่ประสงค์เดินทางไปต่างประเทศมีมาก หากจะขอหนังสือเดินทางต้องไปกรุงเทพ หรือ ตามหัวเมืองใหญ่เท่านั้น

แต่ในอเมริกาใช่ว่า ทุกอย่างจะดีไปเสียหมด เอาเฉพาะประเด็นการขอหนังสือเดินทาง ไทยทำได้รวดเร็วกว่า สามวันได้แล้ว ส่วนอเมริกาใช้เวลาดำเนินการถีง ๖ สัปดาห์ หากต้องการเร็วกว่านั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่ม ค่าธรรมเนียมของไทยเสีย ๑๐๐๐ บาท อเมริกาเก็บแพงกว่าเกือบสี่เท่า  อะไรๆที่ดีดี ในเมืองไทย พอหาได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)