อนุทิน 67569 - กุ้งนาง สุธีรา

  ติดต่อ

กลับถึงประเทศไทยด้วยความปลอดภัย ขอบคุณ ทุกคน ทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอศรีเวียง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

  เขียน:  

ความเห็น (0)