อนุทิน 67569 - กุ้งนาง สุธีรา

กลับถึงประเทศไทยด้วยความปลอดภัย ขอบคุณ ทุกคน ทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอศรีเวียง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

เขียน 31 Jul 2010 @ 23:39 ()


ความเห็น (0)