อนุทิน 67562 - Chareetah

  ติดต่อ

อบรมการจัดทำสื่อกางรเรียนการสอน CAI

วันนี้เป็นวันแรกของการอบรม ยังไม่ได้เนื้อหามากนัก เพราะวิทยากรให้ทำ Power Point ซึ่งทุกคนทำเป็นแล้ว แต่ตอนที่วิทยากรให้ทำข้อสอบก่อนเรียนนั้นทุกคนงงมาก เพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำสื่อโดยใช้โปรแกรม Web Quest ,Microsoft Producer สรุปว่าวันนี้ทำข้อสอบก่อนเรียนไม่ผ่านกันเป็นส่วนใหญ่

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)