อนุทิน 67562 - Chareetah

Chareetah
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อบรมการจัดทำสื่อกางรเรียนการสอน CAI

วันนี้เป็นวันแรกของการอบรม ยังไม่ได้เนื้อหามากนัก เพราะวิทยากรให้ทำ Power Point ซึ่งทุกคนทำเป็นแล้ว แต่ตอนที่วิทยากรให้ทำข้อสอบก่อนเรียนนั้นทุกคนงงมาก เพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำสื่อโดยใช้โปรแกรม Web Quest ,Microsoft Producer สรุปว่าวันนี้ทำข้อสอบก่อนเรียนไม่ผ่านกันเป็นส่วนใหญ่

เขียน 31 Jul 2010 @ 21:40 () แก้ไข 06 Aug 2010 @ 15:52, ()


ความเห็น (0)