อนุทิน #67551

ทบทวนระบบงาน ทบทวนตนเอง ในเมื่อปรับเปลี่ยนคนอื่นไม่ ก็ปรับเปลี่ยนตัวเราเอง ให้ทำงานให้ทันกับคำสั่ง งานบางอย่างเป็นเรื่องละอียดอ่อน มาก ๆ คนหน้างานที่อยู่ฝ่ายป้องกันควบคุมโรคระบาด

เขียน:

ความเห็น (0)