อนุทิน 67549 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • วันนี้ฉันทำหน้าที่ครูเวรยามที่โรงเรียน  ใช้เวลาคุ้มค่า
  อ่านหนังสือจบไปสองเล่มกับอีกหนึ่งเรื่อง
 • เล่มแรก "พลังการพูด" ของ ดร.จิตรจำนงค์  สุภาพ
  อ่านมานานเพิ่งอ่านจบวันนี้
 • เล่มที่สอง "หยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณ"
  ของ พ.อ.(พิเศษ) ทองคำ  ศรีโยธิน  บอกเล่าโดย สมคิด  ลวางกูร
 • ศึกษาพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ชุดที่ ๙.๑  เรื่องสมถกรรมฐาน จบแล้ว
  ต้องรีบทำแบบฝึกหัดส่งมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม ให้เสร็จในคืนนี้
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)