อนุทิน 67533 - โสภณ เปียสนิท

วันเสาร์นี้ ส่งต้นฉบับ "ท่องเที่ยวยุโรปฉบับชาวบ้าน" ซึ่งเป้นสารคดีเชิงท่องเที่ยวไปสำนักพิมพ์มอนซูนทางอีเมล ตามข้อมูลแล้วอาจได้รับผลการพิจารณาตอบกลับภายใน 90 วัน

สายนิดหนึ่งคิดว่าจะไปดูไร่ที่หนองพลับ กะว่าจะเอาต้นผักหวานป่า ไปปลูก ต้นมะขวิดอีกต้นหนึ่ง และจ่ายเงินค่าปลูกให้แก่ชาวไร่บ้านข้างๆที่ ช่วยปลูกต้นไม้ริมรั้วให้เรา เฉพาะปีนี้ปลูกไปแล้ว สะเดา ยูคา 1300 ต้น เฟื่องฟ้า 400 ต้น ยางนา 20 ต้น ลีลาวดี 40 กว่าต้น

หน้าฝนนี้คาดว่าจะปลูก กอรวก กอซอ อีก 20-30 กว่าต้น

เขียน 31 Jul 2010 @ 08:37 ()


ความเห็น (0)