อนุทิน 67523 - พัฒน์พรชัย (พัฒน์) เมฆวิลัย

  ติดต่อ

ความคุ้นเคย

           เคยประสบพบพานด้วยตนเองบ้างหรือไม่  บางครั้งพบใครคนหนึ่ง 
รู้สึกประทับใจ   สนิทสนมคุ้นเคยเหมือนดังเคยคบกันมานานแต่ชาติปางก่อน
ซึ่งตรงนี้อาจเป็นความประหลาดใจที่คิดไปคนเดียว ที่ไม่อาจบอกใครได้เนื่อง
จากไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยัน      เพียงบอกได้ในใจตนว่าคนนี้
เหมือนเคยมาพบกันมาก่อนในชาติภพที่แล้ว ถ้ามีภพชาติหรืออดีตชาติจริง ๆ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)