อนุทิน 67523 - พัฒน์พรชัย (พัฒน์) เมฆวิลัย

ความคุ้นเคย

           เคยประสบพบพานด้วยตนเองบ้างหรือไม่  บางครั้งพบใครคนหนึ่ง 
รู้สึกประทับใจ   สนิทสนมคุ้นเคยเหมือนดังเคยคบกันมานานแต่ชาติปางก่อน
ซึ่งตรงนี้อาจเป็นความประหลาดใจที่คิดไปคนเดียว ที่ไม่อาจบอกใครได้เนื่อง
จากไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยัน      เพียงบอกได้ในใจตนว่าคนนี้
เหมือนเคยมาพบกันมาก่อนในชาติภพที่แล้ว ถ้ามีภพชาติหรืออดีตชาติจริง ๆ

เขียน 30 Jul 2010 @ 21:34 () แก้ไข 30 Jul 2010 @ 21:42, ()


ความเห็น (0)