อนุทิน #67521

วันนี้เข้ารับการอบรมโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบสองของ สมศ. ที่อยู่ในระดับดี...อืม..ได้ความรู้เพิ่มขึ้นและก็ต้องกลับมาวางแผนทางเดินให้กับเพื่อนครูในโรงเรียน..เพื่อจะได้พร้อมรับการประเมินรอบ 3 ต่อไป

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)