อนุทิน 67521 - ครูปอ

วันนี้เข้ารับการอบรมโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบสองของ สมศ. ที่อยู่ในระดับดี...อืม..ได้ความรู้เพิ่มขึ้นและก็ต้องกลับมาวางแผนทางเดินให้กับเพื่อนครูในโรงเรียน..เพื่อจะได้พร้อมรับการประเมินรอบ 3 ต่อไป

เขียน 30 Jul 2010 @ 21:05 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:15, ()


ความเห็น (0)