อนุทิน 67514 - ราชิต สุพร

Don''t marry a person you can live with, marry somebody you can''t live without.

จงอย่าแต่งงานกับคนที่คุณ "อยู่ด้วยได้" จงแต่งงานกับคนที่คุณ "ขาดไม่ได้"

เขียน 30 Jul 2010 @ 20:02 ()


ความเห็น (0)