อนุทิน 67457 - ปู่เฒ่ายุธ

7 - 15  ส.ค. 53  อบรม ผอ.โรงเรียน ที่  โรงแรมเจริญธานี  ขอนแก่น (รุ่น 1)

18 - 26  ส.ค.  53   อบรม ผอ.โรงเรียน ที่  โรงแรมกลาเซียร์  ขอนแก่น(รุ่น 2)

เขียน 28 Jul 2010 @ 13:43 ()


ความเห็น (0)