อนุทิน 67447 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

งานที่ทำส่งวันนี้

  • ส่ง research proposal ให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบก่อนขออนุมัติในหลักการ
  • ส่งธนาณัิิติจ่ายค่าอบรมสัมมนา "รู้จักการทำ data mining"
  • ส่งข้อสอบกลางภาครายวิชา BI&KM
  • จองตั๋วรถทัวร์ไป กทม.
  • ร่างบันทึกข้อความจัดทำหลักสูตร
  • คำอธิบายรายวิชาที่ปรับและเพิ่มใหม่
  • ทำบัตรข้าราชการใหม่
เขียน 28 Jul 2010 @ 09:53 () แก้ไข 28 Jul 2010 @ 10:33, ()


ความเห็น (0)