อนุทิน 67435 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

So Hum ;

= ความเป็นหนึ่งเดียว

ทุกอย่างต่างล้วนปรากฏขึ้นเพื่อเชื่อมโยงและสัมพันธ์ อันเป็นความเกี่ยวเนื่องที่เราพึงน้อมรับเรียนรู้ด้วยใจที่นอบน้อม

หากว่าเราเข้าใจจะทำให้เราไม่ปฏิเสธและน้อมใจลงยอมรับสภาวะที่เกิดอันไร้จากปัญญา และนำพาตนเองไปสู่การสร้างเหตุปัจจัยใหม่ที่เหนี่ยวนำไปทางกุศลกรรม หรือการกระทำอันประเสริฐ ซึ่งหมายถึงหนทางแห่งความดีงามที่ไม่ทำให้ตนเองเป็นทุกข์และผู้อื่นเดือดร้อน

เขียน 27 Jul 2010 @ 20:31 ()


ความเห็น (0)