อนุทิน 67424 - ผอ.อุทิศ

โรงเรียนอ่างห้วยยาง เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 ผ่านการประเมินเมื่อ ปี พ.ศ.2549 เปิดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายโอกาสรุ่นที่ 1) จำนวนนักเรียนปีการศึกษา2553 จำนวน 507 คน ครู 26 คน ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนได้ย้าย ผู้บริหารคนใหม่มาดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคม 2553 ขณะนี้กำลังมีความวิตกว่าจะดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในฝันให้สามารถรักษาสภาพและมีพัฒนาการต่อไปได้อย่างไร โชคดีที่ท่าน ศน.วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ ได้กรุณาให้คำแนะนำเป็นอย่างดี และได้เข้ามาศึกษาแนวทางจากเว็บไซต์ www.labschools.net และ www.gotoknow.org โดยเฉพาะบล็อก ตาสว่าง ของท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ขณะนี้กำลังปรับทัพอยู่ครับ ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยครับ

                       อุทิศ โทแหล่ง

                ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างห้วยยาง

เขียน 27 Jul 2010 @ 15:43 ()


ความเห็น (0)