อนุทิน 67416 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หน้าที่ ;

ตอนบ่ายไปทำกลุ่ม Engaged Buddhism ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดป่าหนองไคร้...ความสืบเนื่องที่เป็นโอกาสเข้ามาให้ได้ทำ เรียนรู้ และเกื้อหนุนกันและกันซึ่งมีทั้งเรื่องราวแห่งการให้และการรับ

รุ่น ๑๖ นี้เด็กหนีไป ๘ คน...จากทั้งหมด ๓๗ หลวงปู่ท่านบอกว่า "เขาตั้งใจจะหนีอยู่แล้ว"...ท่านต้อวิเคราะห์ตามเหตุปัจจัย

  • สำนักงานคุมประพฤติให้ถอนเงินประกันเร็วเกินไป เด็กไม่เห็นคุณค่า
  • รุ่นนี้มีทั้งผู้ค้าและผู้เสพ ระยะเวลาของการใช้สารเสพติดไม่ต่ำกว่า ๕ ปีถึง ๒๐ ปี อายุต่ำสุด ๑๙ สูงสุด ๔๗ ปี
  • เขาไม่รู้จักคุณค่าแห่งการรักษาโอกาส
เขียน 27 Jul 2010 @ 11:39 () แก้ไข 27 Jul 2010 @ 12:12, ()


ความเห็น (0)