อนุทิน 67397 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ประชุมเฉพาะกิจ สอ. 9.30 น.
  • กรรมการที่ร่วมประชุมเห็นชอบให้เลือกดำเนินการไปเกาหลีที่ราคาถูก
  • บ่ายไปเปลี่ยนสร้อยทอง 3 บาท เพิ่ม 5700 บาท
  • เย็นไปแจ้งให้ดำเนินการทัวร์เกาหลีของสหกรณ์ 28500 ต่อคน นอนเกาหลี 5 คืน มีรถรับจากเลย
เขียน 27 Jul 2010 @ 05:56 () แก้ไข 27 Jul 2010 @ 19:13, ()


ความเห็น (0)