อนุทิน 67352 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

  ติดต่อ

เสาร์อาทิตย์นี้เป็นนักศึกษา เรียนทั้งสองวัน

เรียนวิชาระบบสังคมการเมืองการปกครอง

ก็ได้สัมผัสอีกมิติหนึ่งของชีวิต

  เขียน:  

ความเห็น (0)