อนุทิน 67352 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

เสาร์อาทิตย์นี้เป็นนักศึกษา เรียนทั้งสองวัน

เรียนวิชาระบบสังคมการเมืองการปกครอง

ก็ได้สัมผัสอีกมิติหนึ่งของชีวิต

เขียน 25 Jul 2010 @ 17:25 ()


ความเห็น (0)