อนุทิน 67344 - ราชิต สุพร

ดอกบัวที่กำลังบานชูช่ออยู่เหนือน้ำ เมื่อได้รับแสงสว่างก็จะเบ่งบานในทันใด เปรียบมนุษย์ผู้มีปัญญาสูงสุด เมื่อได้รับคำชี้แนะหรือเมื่อได้รับฟังคำอบรมสั่งสอนจากผู้รู้จริง... ก็จะได้บรรลุถึงปัญญาที่แท้จริง

เขียน 25 Jul 2010 @ 07:16 () แก้ไข 25 Jul 2010 @ 07:17, ()


ความเห็น (0)