อนุทิน #67344

ดอกบัวที่กำลังบานชูช่ออยู่เหนือน้ำ เมื่อได้รับแสงสว่างก็จะเบ่งบานในทันใด เปรียบมนุษย์ผู้มีปัญญาสูงสุด เมื่อได้รับคำชี้แนะหรือเมื่อได้รับฟังคำอบรมสั่งสอนจากผู้รู้จริง... ก็จะได้บรรลุถึงปัญญาที่แท้จริง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)