อนุทิน 67308 - พัฒน์พรชัย (พัฒน์) เมฆวิลัย

 อะไรก็ไม่แน่

    ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะยึดเหนี่ยวให้เป็นแก่นแท้ได้แม้นแต่สิ่งเดียว
โดยเฉพาะเรื่องของใจและคำพูด  มักเป็นสิ่งที่ปรวนแปรยิ่งง่ายที่สุด
ใครอาจบอกว่าแน่วแน่แน่นอนอันนั้นเป็นเพียงการให้สัญญา พอถึง
เวลาก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปอย่างแน่นอนครบถ้วนร้อยเปอร์เซนต์  หาก
จะหาสิ่งใดที่แน่แล้วละก็คงยังไม่มีให้พบเห็นเป็นเช่นนี้เป็นธรรมชาติ

เขียน 24 Jul 2010 @ 08:34 ()


ความเห็น (0)