อนุทิน 67272 - ศรีกรม

  • วันที่ ๒๑ ก.ค. ประชุมคณะกรรมการจัดสรรคอมพิวเตอร์ ปรากฎว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์ กก.ให้กลับมาทบทวนใหม่
  • ท่านเลขารองอสส. ได้กรุณาประสานกับผตอ.ทุกท่านได้ช่วยส่งข้อมูล
  • คติ...ข้อมูลดี ข้อมูลครบ แก้ปัญหาก็จบ ทุกเรื่อง...
เขียน 23 Jul 2010 @ 08:34 ()


ความเห็น (0)