อนุทิน 67272 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • วันที่ ๒๑ ก.ค. ประชุมคณะกรรมการจัดสรรคอมพิวเตอร์ ปรากฎว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์ กก.ให้กลับมาทบทวนใหม่
  • ท่านเลขารองอสส. ได้กรุณาประสานกับผตอ.ทุกท่านได้ช่วยส่งข้อมูล
  • คติ...ข้อมูลดี ข้อมูลครบ แก้ปัญหาก็จบ ทุกเรื่อง...
  เขียน:  

ความเห็น (0)