อนุทิน 67271 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างศูนย์ปฏิบัติการ(data center)
  • ทดสองระบบ วิดิโอ. ปรากฎว่ามีภาพแต่ไม่มีเสียง...เครียดจัง
  • ทำพิธีปิดการอบรมหลักสูตรฯบทก.รุ่นที่ ๓/๒๕๕๓
  • คติ...ทุกข์เพราะยึด ถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ ...
  เขียน:  

ความเห็น (0)