อนุทิน 67247 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๖๐. นักการศึกษาแนวบูรณาการของมหิดล

พุธ๑๙กรกฎา.๕๓ เป็นวันที่ได้สิ่งดีมากอีกวันหนึ่ง เริ่มตั้งแต่ผมขอเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย มาสอนให้นักศึกษาในชั่วโมงเรียนวิชา Education and Development ของผมและผมขอนั่งเป็นนักเรียนไปด้วย อาจารย์ชวนนักศึกษาอภิปรายเรื่อง Interconnectness และ Interaction ของระบบการศึกษากับระบบต่างๆของสังคมทั้งในท้องถิ่นและของโลก ตอนบ่าย ก็ให้นึกอยากเข้าไปดูเทปของมหาวิทยาลัยเรื่อง Transformative Learning บรรยายให้คนมหิดลโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดี ซึ่งบันทึกเก็บไว้และออนไลน์เป็นIntranetให้เข้าชมได้ทุกเวลา อีกทั้งในเทปนี้ก็ได้ฟังรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี อภิปรายแลกเปลี่ยนทรรศนะเรื่องTransformative Learning และ Contemplative Learning  ทั้งหมดนี้ทำให้ได้เห็นด้านความเป็นนักการศึกษาที่นอกเหนือจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ | ความเป็นครูของคนรุ่นใหม่ | และความเป็นยอดนักบริหาร ของแต่ละท่าน ให้กำลังความคิดและเห็นพลังปัญญาอย่างยิ่ง

เขียน 22 Jul 2010 @ 13:02 () แก้ไข 18 Aug 2010 @ 01:19, ()


ความเห็น (0)