อนุทิน #67234

"โปรดช่วยรักษาคนดี และโปรดช่วยตรวจสารตะกั่วปนเปื้อนน้ำดื่มให้คนไม่ดี และแถมเกลือไอโอดีนให้ด้วย ^ ^!"

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)