อนุทิน 67200 - เสียงเล็กๆ فؤاد

  ติดต่อ

ได้รับการติดต่อตรวจทานสรุปอภิปรายผล

งานวิจัยของนักศึกษาพยาบาล ม.น.ร.

เรื่อง "กาปฏิบัติตนตามวิถีมุสลิมที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผุ้ป่วยเบาหวาน"

ทราบว่าจะนำไปเสนอในงานเวทีระดับชาติซะด้วย น่าชื่นชมจริงๆศิษย์เก่าสุขสวัสดิ์คนนี้ ผู้บริหารทราบคงภูมิใจแนลูกหลานชาวยะหาครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)