อนุทิน 67200 - เสียงเล็กๆ فؤاد

ได้รับการติดต่อตรวจทานสรุปอภิปรายผล

งานวิจัยของนักศึกษาพยาบาล ม.น.ร.

เรื่อง "กาปฏิบัติตนตามวิถีมุสลิมที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผุ้ป่วยเบาหวาน"

ทราบว่าจะนำไปเสนอในงานเวทีระดับชาติซะด้วย น่าชื่นชมจริงๆศิษย์เก่าสุขสวัสดิ์คนนี้ ผู้บริหารทราบคงภูมิใจแนลูกหลานชาวยะหาครับ

เขียน 20 Jul 2010 @ 23:08 ()


ความเห็น (0)