อนุทิน 67165 - ครูแป๋ม

โรงเรียนหยุด ๒ วันนี้ ขอให้นักเรียนทบทวนบทเรียน  และติดตามงานส่งครูผู้สอนให้ครบ เพราะใกล้สอบกลางภาคแล้ว..

ด้วยความห่วงใยจากครูแป๋มค่ะ

เขียน 20 Jul 2010 @ 07:08 ()


ความเห็น (0)