อนุทิน 67164 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ถ้าอยากจะมีรัก ก็ต้องพร้อมสำหรับความผิดหวัง
 ความรักกับความทุกข์เป็นสิ่งคู่กัน
 แต่ความห่วงใยนั้น มีค่ากว่าความรักใด ๆ


คนที่มีรักแล้วมีความทุกข์ ก็เพราะหวังที่จะได้หรือครอบครอง
 แต่ถ้าหากใครมีรักแล้วหวังที่จะให้ บุคคลนั้นย่อมพบกับความสุข

  เขียน:  

ความเห็น (0)