อนุทิน 67150 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณธรรมเป็นนามธรรมสำหรับผู้ใหญ่ที่มักมีตำแหน่งใหญ่ ๆ และเรียนสูง ๆ

แต่คุณธรรมเป็นรูปธรรมสำหรับเด็ก ๆ อันมีจิตใจที่สดใสและงดงาม (ต้นกล้าคุณธรรม : โปรดช่วยกันรักษา "ความสะอาด...")

ในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยเปิดปริญญาเอกสาขาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งน้อมนำคติ ความเชื่อที่ดี ๆ ของแต่ละศาสนามาอบรม พร่ำสอน แต่มิได้จัดการเรียนการสอนเพื่อ "ธรรม" แต่เป็นการเรียนรู้ไปเพื่อ "ทำ" มาหากิน

ทุกวันนี้เราอบรมคุณธรรมผ่านทางหู หลาย ๆ คนก็เพียงแค่ได้แต่ดูผ่านสื่อ ผ่านสารของ "มวลชน"

เรียนมากยิ่งรู้มาก รู้มากยิ่งเถียงกันมาก ต่างคนต่างตีความต่างนิยามคำว่า "คุณธรรม" ไปหลากหลายรูปแบบ

ขอจงทำให้มาก มาก มากจนถึงมากที่สุด อย่าพึงให้เด็ก ๆ เห็นว่าผู้ใหญ่อย่างเราได้แต่ลูบคลำคำ "คุณธรรม" อยู่อย่างนั้นเลย...

เขียน 19 Jul 2010 @ 17:46 ()


ความเห็น (0)