อนุทิน 67146 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

วันจันทร์ 19 กค.53 ได้รับจดหมายเชิญให้เขียนบทอาศิรวาทวันแม่แห่งชาติ 12 สค. 53 จากสำนักงานทางไกลผ่านดาวเทียม

13.00-16.00 น. สอนนศ.การจัดการปี2 โดยใช้ Activity base เป็นการเรียนเรื่องคำศัพท์ และ infinitive with to and with out to นักศึกษาให้ความสนใจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย

ภาคเช้า ออกข้อสอบให้แก่นักศึกษาพยาบาลจักรีรัช

  เขียน:  

ความเห็น (0)