อนุทิน 6713 - Conductor

  ติดต่อ

@6707 เรื่องสุขภาพในช่องปาก ประมาทไม่ได้เลยครับ เลยฟันเข้าไป เป็นประสาทฟัน จากนั้นเข้าสู่ระบบเลือด เดินทางคืบเดียวก็ถึงสมองแล้ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)