อนุทิน 67082 - ธัญชนก ฤทธิมาส

เมื่อวันที่ 16  ก.ค. 2553 เข้าร่วมอบรมครูภาษาไทย เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ครูภาษาไทย ชั้น ป. 2 ณ โรงแรม ไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

เนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนไม่คล่องของนักเรียน การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย และเทคนิคการสอนภาษาไทย

เขียน 17 Jul 2010 @ 14:37 ()


ความเห็น (0)