อนุทิน #67079

๘. บานหน้าต่างถูกผลักให้เปิดออก ข้าพเจ้ามองเห็นทางด่วนอยู่เบื้องหน้าและเห็นทางไม่ด่วนอยู่ใกล้กันนั้น มันผุดงอกมาประดับประดาความเจริญ และเด็กๆ ต้องระแวดระวังตัวกันมากขึ้น รวมถึงข้าพเจ้าต้องขยันผลักหน้าต่าง..ขอบคุณ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)