อนุทิน 67072 - ดาริณี นันทาวรนุช ดา นันทาวรนุช

เพี่ยงท่านเรียนรู้ภาษาจีนระหว่าง 3,000 - 5,000 คำ ท่านจะใช้ชีวิตในเมืองจีนได้สบาย

เขียน 17 Jul 2010 @ 09:18 ()


ความเห็น (0)