อนุทิน 67071 - ครูทับทิม

  ติดต่อ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ข้าพเจ้าและคณะครูบางส่วน 

ได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.6 - ม.3 บางส่วนเข้าชมการกระโดดร่ม

จากทหารหน่วยรบพิเศษค่ายสฤษดิ์เสนา อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ณ  สนามโรงเรียนทุ่งโพธ์ทะเลพิทยา  เนื่องในงานการแข่งขันกีฬาประจำปี 2553 

ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)