อนุทิน 67057 - นางจันทร์เพ็ญ (เพ็ญ) ตันสกุล

5 ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน

การศึกษาวิจัยกว่า 14 ปี โดยวิเคราะห์สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30,000 คน พบว่าการปั่นจักรยานไปทำงานนั้นปลอดภัยกว่าวิธีอื่น นอกจากนี้ประโยชน์ของการปั่นจักรยานที่พบ ได้แก่

การปั่นจักรยานไปทำงานช่วยลดโอกาสที่จะเสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุได้ร้อยละ 40

การปั่นจักรยานช่วยลดโอกาสในการตัดสินใจขาดงานลงร้อยละ 15

หากปั่นจักรยานด้วยความเร็วประมาณประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (12.5 ไมล์) ประมาณครึ่งชั่วโมงจะช่วยเผาผลาญพลังงานเท่ากับการรับประทานกล้วย 3 ผล

การปั่นจักรยานไปทำงานประมาณ 6.5 กิโลเมตรต่อวัน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 900 กิโลกรัมต่อปี

มีการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่าการปั่นจักรยานจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 15 และช่วยลดการทำงานที่ผิดพลาดลงร้อยละ 27

เขียน 16 Jul 2010 @ 21:51 ()


ความเห็น (0)