อนุทิน #67039

เปิดเรียนพระอภิธรรม วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เป็นวันแรกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิต เขต.พระนคร กรุงเทพฯ

เขียน:

ความเห็น (0)