อนุทิน 67039 - กาลเวลา

  ติดต่อ

เปิดเรียนพระอภิธรรม วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เป็นวันแรกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิต เขต.พระนคร กรุงเทพฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)