อนุทิน 67039 - กาลเวลา

เปิดเรียนพระอภิธรรม วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เป็นวันแรกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิต เขต.พระนคร กรุงเทพฯ

เขียน 16 Jul 2010 @ 10:15 ()


ความเห็น (0)