อนุทิน 67018 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

วันนี้ เวลา 9.45-12.10น.ไปบรรยายธรรม การทำงานอย่างมีความสุข

ที่ สสอ.เมือง อำนาจเจริญมา

เขียน 15 Jul 2010 @ 19:08 ()


ความเห็น (0)