อนุทิน 67011 - นาย เอกราช แก้วเขียว

เพิ่งจะสัมภาษณ์พนักงานใหม่ของหน่วยงานเสร็จ อะไรเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการสัมภาษณ์งานของบัณฑิตปัจจุบัน?

เขียน 15 Jul 2010 @ 14:49 ()


ความเห็น (0)