อนุทิน #67011

เพิ่งจะสัมภาษณ์พนักงานใหม่ของหน่วยงานเสร็จ อะไรเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการสัมภาษณ์งานของบัณฑิตปัจจุบัน?

เขียน:

ความเห็น (0)