อนุทิน #67000

| อนุทิน ... ๑๐๓๑ |

ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ม

ฉันจึง มาหา ความหมาย

ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย

สุดท้าย ให้กระดาษ ฉันแผ่นเดียว

 

ท่อนหนึ่งของบทกลอน "เพลงเถื่อนแห่งสถาบัน" ของ วิทยากร เชียงกูล

ซึ่งแต่งขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2511 ...

ยังคงเป็นอมตะกวีในมหาวิทยาลัยจนถึงทุกวันนี้

เขียน:

ความเห็น (0)