อนุทิน 66996 - บัวปริ่มน้ำ

  • อะไรที่ว่า "ใช่" อาจจะ "ไม่ใช่" ก็ได้
  • อะไรที่ว่า "แน่นอน" อาจจะ "ไม่แน่นอน" ก็ได้
  • สาธุ...สาธุ...สาธุ...!!!
เขียน 15 Jul 2010 @ 04:12 ()


ความเห็น (0)