อนุทิน 66994 - ครูใจดี

เสร็จภาระกิจอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อและนวัตกรรมการศึกษา กลุ่มที่ 1 เมื่อวาน  วันนี้เริ่มอบรมให้รุ่นที่ 2 ใช้ห้อง E-Classroom จากการประเมินในวันนี้ พี่ครูทั้งหลายตั้งใจกันมากเลย ปลื้มใจนะ เราให้แล้วเค้าเปิดใจรับสิ่งใหม่ เค้าจะได้นำความรู้นี้ไปให้สร้างสื่อให้กับนักเรียน เมื่อครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ประโยชน์ก็จะลงสู่ตัวนักเรียนโดยตรง  และที่สำคัญพี่ครูเหล่านี้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีกันมากขึ้น การขับเคลื่อนระบบงาน E-Office ก็จะทำได้เร็วขึ้น ระบบงานสะดวกเร็วขึ้น.. โอดีจริง 

    ขอให้วันต่อๆ ไป พี่ๆ ทั้งหลายจงตั้งใจเรียนและฝึกฝนเหมือนกับวันนี้นะคะ อย่างนี้จุ๋มสู้ตายสอนให้จนหมดไส้หมดพุงเลยค่ะ...

เขียน 14 Jul 2010 @ 22:44 ()


ความเห็น (0)