อนุทิน 66993 - ครูไทยใจดี

  ติดต่อ

กระบวนทัศน์หรือชุดแห่งปัญญานี้จะก่อเกิดและเปลี่ยนแปลงตาม การเปลี่ยนแปลงของยุดสมัย และกระบวนทัศน์ คือ ชุดของภูมิปัญญาหรือ ความรับรู้ที่ค่อนข้างเป็นระบบ รวมทั้งลัทธิความเชื่อต่างๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)