อนุทิน 66993 - ครูไทยใจดี

กระบวนทัศน์หรือชุดแห่งปัญญานี้จะก่อเกิดและเปลี่ยนแปลงตาม การเปลี่ยนแปลงของยุดสมัย และกระบวนทัศน์ คือ ชุดของภูมิปัญญาหรือ ความรับรู้ที่ค่อนข้างเป็นระบบ รวมทั้งลัทธิความเชื่อต่างๆ

เขียน 14 Jul 2010 @ 22:08 ()


ความเห็น (0)