อนุทิน 66955 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

"ตนแล เป็นที่พึ่งของตน 

ตนฝึกฝนดีแล้ว  ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก"

 

 

เขียน 14 Jul 2010 @ 00:40 ()


ความเห็น (0)