อนุทิน #66955

"ตนแล เป็นที่พึ่งของตน 

ตนฝึกฝนดีแล้ว  ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก"

 

 

เขียน:

ความเห็น (0)