อนุทิน 66950 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลายปีมานี้ รู้ว่า สังคมไทย เปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุ

หลายเดือนที่ผ่าน ได้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ จึงได้ตระหนักว่า สถิติทั้งหลายที่เคยผ่านตา ไม่ได้เป็นตัวแทนของความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิดในอีกห้า อีกสิบ หรืออีกยี่สิบปีข้างหน้าดีพอ

ส่วนตัวมองว่า ความรุนแรงของปัญหา จะรุนแรงกว่าที่ตัวเลขมหภาคชี้ให้เห็นหลายเท่า ทั้งมิติการจัดการ และมิติการเงิน ทั้งภาครัฐ และส่วนบุคคล

ไม่ใช่ตัวเลขมหภาคผิด แต่ส่วนตัวเชื่อว่า ตัวเลขมหภาคไม่ได้สะท้อนปัญหาที่แท้จริงออกมาตรง ๆ

เพราะฐานคิดของตัวเลขมหภาคคือ ปัญหาเกิดเมื่ออายุถึงหกสิบ

หากฐานคิดนี้ผิด เช่น ปัญหาเกิดเมื่ออายุสูงกว่านั้น จำนวนผู้มีปัญหาในอีกหลายปีข้างหน้า จะเพิ่มก้าวกระโดดมากกว่าที่เราคาด จะทำให้การแก้ปัญหาในอนาคต มองโลกแบบด้านดีเกินจริงไปมาก และจะทำให้มาตรการรับมือที่เกี่ยวข้อง น้อยไปหลายเท่า

 

เขียน 13 Jul 2010 @ 22:20 () แก้ไข 18 Jul 2010 @ 09:21, ()


ความเห็น (0)