อนุทิน 66919 - ยูยินดี

ยูยินดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ได้เริ่มทำการทดลองเรื่องกายคายน้ำของพืชที่มีใบและที่สูญเสียใบ

   จุดประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของการคายน้ำของพืช

   กำลำดำเนินได้อย่างน่าสนุก แต่ก็ต้องถูกเรียกประชุมด่วนเพื่อการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน

   อุปสรรคไม่ได้เกิดจากนักเรียน ผมในฐานะหัวหน้ากลุ่มสาระที่จำเป็นต้องไปชี้แจงเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกำหนดเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ให้สูงถึงร้อยละ ๗๕ เป็นการกำหนดที่ท้าทายต่อการประเมิน ส.ม.ศ.รอบ ๓  ทั้ง ๆ ภายในโรงเรียนกระทำใด้เพียงร้อยละ ๖๗ เท่านั้น มา ๓ ปีแล้ว

  ทิ้งการสอนและรับภาระที่อยู่บนความแตกต่างของการเรียนรู้ แนวทางที่กระทำได้ง่ายที่สุด คือ การวางแผน เพื่อเพื่มภาระงาน และเวลาที่มีค่าแก่ตน และนักเรียนมากที่สุด

 

เขียน 13 Jul 2010 @ 15:34 ()


ความเห็น (0)