อนุทิน 66900 - เสียงเล็กๆ فؤاد

ทำงานวิทยานิพนธ์เสร็จก่อนเป้าหมายหนึ่งวันก็อัลฮัมดุลิลละฮฺแล้ว ภายใต้บริบทของพหุการงานและอารมณ์ของผู้เขียน ที่เหลือก็สุดแล้วแต่ที่ปรึกษาจะนำแนะแนวทางต่อไป

  รู้ว่าไกลที่จะไปให้ถึงซึ่งปริญญา ปัจจัยสารพันรอบด้านจริง อดทน อดทน และอดทน

ด้วยความหวังและดุอาอฺ

เขียน 13 Jul 2010 @ 11:58 ()


ความเห็น (0)