อนุทิน 66858 - โสภณ เปียสนิท

วันนี้วันจันทร์ที่ 12 กค. 53 สอนนักศึกษากจอ. โดยแบ่งงานให้นักศึกษาทำตามกลุ่ม 6 กลุ่ม บางกลุ่มเน้นคำอ่านออกเสียง บางกล่มเน้นแปล บางกลุ่มเน้นไวยากรณ์ บางกลุ่มเน้นคำศัพท์ บางกลุ่มเน้นแบบฝึกหัด โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือให้นักศึกษากล้าแสดงออกทางภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

เขียน 12 Jul 2010 @ 16:04 ()


ความเห็น (0)