อนุทิน #66847

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม  2553

ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2553 ได้ส่งงานอาจารย์ ดร.ดิศกุล บทความที่ 3

เรื่อง การศึกษากับสังคมไทยในรอบ  30  ปี  เก่าไปหน่อย แต่น่าจะได้ประโยชน์ ได้แนวคิดอะไรบ้าง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)