อนุทิน 66812 - ครูไทยใจดี

         วันนี้เป็นอีกวันที่ต้องตั้งใจเรียน โดยมีสติ "ที่จริงแล้วไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ หากเรามีสติกำกับการกระทำนั้นๆ เราก็สามารถทำให้จิตกับกายเป็นเอกภาพเดียวกันได้ ซึ่งเป็นวิธีสำคัญมากในการลดโอกาสแห่งความผิดพลาดในการทำงานของคนเรา"

         งันวันนี้ต้องมทีสติ ให้มากๆๆ เพราะต้องไปสอบ ไปแล้วละค่ะ เดี๊ยวเข้าเรียนสาย

เขียน 11 Jul 2010 @ 07:14 ()


ความเห็น (0)