อนุทิน 66784 - ครูไทยใจดี

วันนี้ ตั้งใจมาเรียน ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา ได้รับความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใชในการปฏิบัติงาน ได้ค่ะ

เขียน 10 Jul 2010 @ 15:09 ()


ความเห็น (0)