อนุทิน 66769 - กานดาน้ำมันมะพร้าว

วันนี้ได้พบ คุณสุวรรณ ขันธเลิศ อายุ 72 ปี  ประธานสภาวัฒนธรรมจ.ตาก และประธานคณะกรรมการพื้นที่การศึกษาเขต 1 จ.ตาก  ท่านได้รับรางวัล ผู้กระทำความดี จากกระทรวงวัฒนธรรมฯ 2 ปี ติดกัน ปี 52 ได้ด้านศาสนา และปี 53 ด้านด้านว้ฒนธรรม ของจังหวัด ตาก ท่านแข็งแรง ใช้น้ำมันมะพร้าวกับร่างกายหลายอย่าง และช่วยเผยแพร่ โดยสนับสนุนหนังสือ มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าว ไปแจกพร้อมทำน้ำมันที่ท่านทำเองให้ด้วย รวมทั้งหมด  500 เล่ม  ขอบพระคุณท่านอย่างมาก ที่นำหนังสือไปเผยแพร่ต่อเพื่อให้ทุกคนทำน้ำมันมะพร้าวใช้ได้เอง เพื่อสุขภาพที่ดี

เขียน 09 Jul 2010 @ 23:50 () แก้ไข 11 Jul 2010 @ 21:31, ()


ความเห็น (0)